Zasady organizowania i prowadzenia wycieczek i wyjść wspinaczkowych w Tatry

 

[PDF] - Zasady organizowania i prowadzenia wycieczek wysokogórskich i wyjść wspinaczkowych w Tatrach Polskich